Rally Doorn 24-25-26 september 2021 (Inschrijven/sign-in)

 

Ariel Rally 2021: 24 – 25 – 26 september

Thema:

De Hollandse waterlinie

 +

55 jarig bestaan van de Ariel Club Nederland

De nieuwe Hollandse waterlinie is genomineerd voor Unesco wereld erfgoed. Deze 85 km lange linie is het grootste Rijksmonument van Nederland maar ook het grootste geheim. We rijden op onze Ariels door het Utrechts rivierengebied en zullen dit open landschap met zijn verborgen forten leren kennen. Een unieke rondleiding staat u te wachten op een van de meest bijzondere forten.  Voor korte impressie zie:  De nieuwe Hollandse Waterlinie
 

The New Dutch Waterline has been nominated for Unesco World Heritage status. This 85 km long line is the largest national monument in the Netherlands, but also its greatest secret. We ride on our Ariels through the Utrecht river area and get to know this open landscape with its hidden forts. A unique tour awaits you at one of the most special forts. For a short impression see: The New Dutch WaterlineDe Arielclub is opgericht in 1966 en dit jaar vieren we het 55 jaar bestaan en dan doen iets extra’s

The Ariel Club was founded in 1966 and this year we celebrate our 55th anniversary and do something extra.


Waaronder:
Including  :

Unieke geschenken voor alle deelnemers (wat het is blijft nog een verrassing)
Meedoen aan de rondritten in Taxibusjes is mogelijk bij de rondrit op zaterdag.
Dit is speciaal bedoeld voor onze leden die niet willen of kunnen meerijden op de motor.
Zo kan het meegedaan worden aan het hele programma inclusief, koffie- en lunchpauzes.

Unique gifts for all participants (what they are is still a surprise)
Joining the tours in taxis is possible at the tour on Saturday.
This is especially meant for our members who don't want to or can't ride a motorbike.
This way, it is possible to participate in the whole programme including coffee and lunch breaks.
 


De inschrijving kan hieronder worden ingevuld, inclusief de optionele activiteiten.
De inschrijving sluit op 15 juli 2021!
We hebben een prachtige camping uitgezocht. Er zijn luxe chalets, ruime kampeerplaatsen en een leuke feestavond met life muziek. Ook is er een Concours D’amour, een Jeux d’écrou en nog meer.

The registration can be completed below, including the optional activities.
Registration closes on 15 July 2021!
We have selected a beautiful campsite. There are luxury chalets, spacious camping pitches and a fun party with life music. There is also a Concours D'amour, a Jeux d'écrou and more.


Klik hier voor het inschrijfformulier

Click here for the Sign-in form
LET OP!!
De inschrijvingsdatum van 15 juli is voorbij, u kan zich nog wel eventueel aanmelden via de Rally Organisatie.
Mail naar: rallycoordinator@arielclub.nl, of bel met een van de commissieleden:
Ardy Notenboom (06 1139 8009); Marcus Bruining (06 1352 0312); Hans Sontrop (06 1927 6926)
Het Rally Organisatieteam 2021


 

Een hele mooie camping
Vakantiepark Bonte Vlucht
Leersumsestraatweg 23, 3941 MN Doorn

 

Op de camping hebben we een kampeerveld gereserveerd.
Aanmelden kan via het bovenstaande inschrijfformulier.

We have reserved a camping field at the campsite.
You can register using the registration form above.
Belangstellenden voor chalets, safaritenten of appartementen dienen zelf contact op te nemen met de camping, en zelf een overeenkomst aan te gaan met de camping voor deze accommodatie. Dit loopt dus niet via de Arielclub.

Those interested in chalets, safari tents or flats must contact the campsite themselves and enter into a contract with the campsite for this accommodation. This does not go through the Ariel Club.Om administratieve redenen kunnen we geen kampeerplaatsen aanbieden voor personen die 1 nacht verblijven. De Ariel Club “huurt” het gehele veld voor de duur van twee nachten.
Het kampeerveld is normaliter bedoeld voor 15 plaatsen à 2 personen. Voor de Ariel Rally kan “inschikken” nodig zijn. De verdeling van één 230 volt aansluiting per plaats geldt dus niet voor de Ariel Rally.

For administrative reasons, we cannot offer pitches for people staying for one night. The Ariel Club "rents" the whole field for the duration of two nights.
The field is normally meant for 15 pitches for 2 persons. For the Ariel Rally it can be necessary to "fit in". The distribution of one 230 volt hook-up per pitch does not apply for the Ariel Rally.De camping heeft aangegeven tot 15 juni een aantal 4-persoons safaritenten, 4-persoons luxe chalets, en appartementen beschikbaar te houden voor deelnemers aan de rally.
Na 15 juni vervalt onze reservering, en worden de accommodatie algemeen beschikbaar.
Bij reserveren van deze accommodatie dient wel te worden aangegeven een deelnemer te zijn van de Ariel Rally. Omdat campings in Nederland snel vol lijken te lopen wordt geadviseerd tijdig te reserveren.

The campsite has indicated that it will keep a number of 4-person safari tents, 4-person luxury chalets and flats available for rally participants until 15 June.
After 15 June our reservation expires, and the accommodation becomes generally available.
When booking this accommodation, please indicate that you are a participant of the Ariel Rally. As campsites in the Netherlands seem to fill up quickly, we advise you to book early.Mocht u één of enkele dagen eerder arriveren, of later willen vertrekken, dan kunt u dat uitsluitend rechtstreeks via de camping regelen. Ook het gebruik van WiFi of andere faciliteiten lopen alleen direct via de camping.
 
If you arrive one or more days earlier or want to leave later, you can only arrange this directly with the campsite. The use of Wi-Fi or other facilities is also only possible via the campsite.


Zaterdag is de dag van de rondrit. Vanaf de camping zullen we via de prachtige Utrechtse landwegen langs diverse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie rijden. Bij één van de forten zullen we een koffiestop houden, en bij Fort Honswijk stoppen we voor een lunch.
In de prijs is opgenomen: Koffie met gebak, de lunch, en de kosten van de veerponten.

Saturday is the day of the tour. From the campsite, we will drive along the beautiful Utrecht country roads past several forts of the Nieuwe Hollandse Waterlinie. At one of the forts we will have a coffee stop and at Fort Honswijk we will stop for lunch.
The price includes: Coffee and cake, the lunch, and the costs of the ferries.Zaterdagavond is feestavond. We starten met een barbecue als avondmaaltijd.
Later op de avond wordt het feest gehouden in een voor de Ariel Club gereserveerde zaal bij het restaurant op de camping.
Drankjes zijn voor eigen rekening. Drankjes kunnen worden betaald met vooraf gekochte “muntjes”.

Saturday evening is party night. We start with a barbecue as supper.
Later in the evening the party will be held in a room reserved for the Ariel Club at the campsite restaurant.
Drinks are at own expense. Drinks can be paid for with tokens bought in advance.Op zondag bestaat de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het Waterliniemuseum te bezoeken. Een museumkaartje kost € 9,50 per persoon, voor de bezitters van een museumkaart is de toegang gratis.

On Sundays there is the possibility to visit the Waterlinie Museum on your own. A museum ticket costs € 9.50 per person; admission is free for holders of a museum card.


Activiteiten:
Activities   :

 • Zaterdag: Rondrit langs, en bezoek aan Forten van de Waterlinie, inclusief lunch en twee koffie pauzes.
 • Zaterdagavond: Barbecue en feestavond met tombola en met muziek
 • Zaterdagochtend: Bezoek aan het Waterliniemuseum in Fort Vechten
 •  
 • Saturday: Tour along, and visit to Forts of the Waterline, including lunch and two coffee breaks.
 • Saturday evening: Barbecue and festive evening with tombola and music.
 • Saturday morning: Visit to the Waterlinie museum in Fort Vechten

Voor deze activiteiten kan afzonderlijk per persoon worden ingeschreven.
These activities can be registered separately per person.
 
Maaltijden:
Meals       :

 • Vrijdagavond: Warme maaltijd
 • Zaterdagochtend: Ontbijt
 • Zaterdagmiddag: Lunch is inclusief bij de rondrit
 • Zaterdagavond: Barbecue
 • Zondagmorgen: Ontbijt
 •  
 • Friday evening: Hot meal
 • Saturday morning: Breakfast
 • Saturday afternoon: Lunch included in the tour
 • Saturday evening: Barbecue
 • Sunday morning: Breakfast


Nogmaals, Let Op: De chalets, safaritenten en appartementen kunnen alleen direct bij de camping worden geboekt. Dus niet via onze Ariel website! De camping houdt deze reservering voor Ariel clubleden open tot 15 juni!
 
Again, please note that the chalets, safari tents and flats can only be booked directly with the campsite. So not through our Ariel website! The campsite will keep this reservation open for Ariel club members until 15 June!


Kosten camping:
Camping costs  :
 

Activiteiten
Inschrijfgeld (Rally Fee) pp                     €   20,00 pp
Rondrit (zaterdag) incl. Lunch, Koffie   €   18,50 pp
Waterliniemuseum (zondag) pp            €      9,50 pp
Gratis met museumkaart

Maaltijden
Diner vrijdag                                             €   20,00 pp
Onbijt zaterdag                                         €   12,00 pp
Barbecue zaterdag                                   €   23,00 pp
Ontbijt zondag                                          €   12,00 pp

Taxi
Taxibus Rondrit                                          €   00,00


Accommodatie
Kamperplek 2 nachten                             €   32,00 pp
 

 

 

 

Nog even een reminder.
Niet vergeten mee te nemen naar de Rally:
Just a reminder.
Don't forget to bring it to the Rally            :

 

 • Prijzen voor de Tombola
 • Plankje voor onder de standaard
 • Benzine in de Ariel. Neem eventueel een jerrycan mee. Tijdens de ritten is geen gelegenheid om te tanken!
 • Museumkaart
 • Theedoek
 • Handdoek
 •  
 • Prizes for the raffle
 • Shelf for under the stand
 • Petrol in the Ariel. Bring a jerry can if necessary. During the rides there is no opportunity to refuel!
 • Museumcard
 • Tea towel
 • Towel

 
Door deel te nemen aan de Ariel Rally, vrijwaart u het bestuur van de Nederlandse Ariel Club, en het organisatieteam van de Rally, van aansprakelijkheid voor eventueel te lijden schade.

By participating in the Ariel Rally, you indemnify the board of the Dutch Ariel Club, and the organising team of the Rally, from liability for any damage suffered.


Meer informatie   :
More information:

Mail naar: rallycoordinator@arielclub.nl, of bel met een van de commissieleden:
Ardy Notenboom (06 1139 8009); Marcus Bruining (06 1352 0312); Hans Sontrop (06 1927 6926)
 
Het Rally Organisatieteam 2021


 
  
 
 

Rally Doorn 24-25-26 september 2021 (Inschrijven/sign-in)

 

Ariel Rally 2021: 24 – 25 – 26 september

Thema:

De Hollandse waterlinie

 +

55 jarig bestaan van de Ariel Club Nederland

De nieuwe Hollandse waterlinie is genomineerd voor Unesco wereld erfgoed. Deze 85 km lange linie is het grootste Rijksmonument van Nederland maar ook het grootste geheim. We rijden op onze Ariels door het Utrechts rivierengebied en zullen dit open landschap met zijn verborgen forten leren kennen. Een unieke rondleiding staat u te wachten op een van de meest bijzondere forten.  Voor korte impressie zie:  De nieuwe Hollandse Waterlinie
 

The New Dutch Waterline has been nominated for Unesco World Heritage status. This 85 km long line is the largest national monument in the Netherlands, but also its greatest secret. We ride on our Ariels through the Utrecht river area and get to know this open landscape with its hidden forts. A unique tour awaits you at one of the most special forts. For a short impression see: The New Dutch WaterlineDe Arielclub is opgericht in 1966 en dit jaar vieren we het 55 jaar bestaan en dan doen iets extra’s

The Ariel Club was founded in 1966 and this year we celebrate our 55th anniversary and do something extra.


Waaronder:
Including  :

Unieke geschenken voor alle deelnemers (wat het is blijft nog een verrassing)
Meedoen aan de rondritten in Taxibusjes is mogelijk bij de rondrit op zaterdag.
Dit is speciaal bedoeld voor onze leden die niet willen of kunnen meerijden op de motor.
Zo kan het meegedaan worden aan het hele programma inclusief, koffie- en lunchpauzes.

Unique gifts for all participants (what they are is still a surprise)
Joining the tours in taxis is possible at the tour on Saturday.
This is especially meant for our members who don't want to or can't ride a motorbike.
This way, it is possible to participate in the whole programme including coffee and lunch breaks.
 


De inschrijving kan hieronder worden ingevuld, inclusief de optionele activiteiten.
De inschrijving sluit op 15 juli 2021!
We hebben een prachtige camping uitgezocht. Er zijn luxe chalets, ruime kampeerplaatsen en een leuke feestavond met life muziek. Ook is er een Concours D’amour, een Jeux d’écrou en nog meer.

The registration can be completed below, including the optional activities.
Registration closes on 15 July 2021!
We have selected a beautiful campsite. There are luxury chalets, spacious camping pitches and a fun party with life music. There is also a Concours D'amour, a Jeux d'écrou and more.


Klik hier voor het inschrijfformulier

Click here for the Sign-in form
LET OP!!
De inschrijvingsdatum van 15 juli is voorbij, u kan zich nog wel eventueel aanmelden via de Rally Organisatie.
Mail naar: rallycoordinator@arielclub.nl, of bel met een van de commissieleden:
Ardy Notenboom (06 1139 8009); Marcus Bruining (06 1352 0312); Hans Sontrop (06 1927 6926)
Het Rally Organisatieteam 2021


 

Een hele mooie camping
Vakantiepark Bonte Vlucht
Leersumsestraatweg 23, 3941 MN Doorn

 

Op de camping hebben we een kampeerveld gereserveerd.
Aanmelden kan via het bovenstaande inschrijfformulier.

We have reserved a camping field at the campsite.
You can register using the registration form above.
Belangstellenden voor chalets, safaritenten of appartementen dienen zelf contact op te nemen met de camping, en zelf een overeenkomst aan te gaan met de camping voor deze accommodatie. Dit loopt dus niet via de Arielclub.

Those interested in chalets, safari tents or flats must contact the campsite themselves and enter into a contract with the campsite for this accommodation. This does not go through the Ariel Club.Om administratieve redenen kunnen we geen kampeerplaatsen aanbieden voor personen die 1 nacht verblijven. De Ariel Club “huurt” het gehele veld voor de duur van twee nachten.
Het kampeerveld is normaliter bedoeld voor 15 plaatsen à 2 personen. Voor de Ariel Rally kan “inschikken” nodig zijn. De verdeling van één 230 volt aansluiting per plaats geldt dus niet voor de Ariel Rally.

For administrative reasons, we cannot offer pitches for people staying for one night. The Ariel Club "rents" the whole field for the duration of two nights.
The field is normally meant for 15 pitches for 2 persons. For the Ariel Rally it can be necessary to "fit in". The distribution of one 230 volt hook-up per pitch does not apply for the Ariel Rally.De camping heeft aangegeven tot 15 juni een aantal 4-persoons safaritenten, 4-persoons luxe chalets, en appartementen beschikbaar te houden voor deelnemers aan de rally.
Na 15 juni vervalt onze reservering, en worden de accommodatie algemeen beschikbaar.
Bij reserveren van deze accommodatie dient wel te worden aangegeven een deelnemer te zijn van de Ariel Rally. Omdat campings in Nederland snel vol lijken te lopen wordt geadviseerd tijdig te reserveren.

The campsite has indicated that it will keep a number of 4-person safari tents, 4-person luxury chalets and flats available for rally participants until 15 June.
After 15 June our reservation expires, and the accommodation becomes generally available.
When booking this accommodation, please indicate that you are a participant of the Ariel Rally. As campsites in the Netherlands seem to fill up quickly, we advise you to book early.Mocht u één of enkele dagen eerder arriveren, of later willen vertrekken, dan kunt u dat uitsluitend rechtstreeks via de camping regelen. Ook het gebruik van WiFi of andere faciliteiten lopen alleen direct via de camping.
 
If you arrive one or more days earlier or want to leave later, you can only arrange this directly with the campsite. The use of Wi-Fi or other facilities is also only possible via the campsite.


Zaterdag is de dag van de rondrit. Vanaf de camping zullen we via de prachtige Utrechtse landwegen langs diverse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie rijden. Bij één van de forten zullen we een koffiestop houden, en bij Fort Honswijk stoppen we voor een lunch.
In de prijs is opgenomen: Koffie met gebak, de lunch, en de kosten van de veerponten.

Saturday is the day of the tour. From the campsite, we will drive along the beautiful Utrecht country roads past several forts of the Nieuwe Hollandse Waterlinie. At one of the forts we will have a coffee stop and at Fort Honswijk we will stop for lunch.
The price includes: Coffee and cake, the lunch, and the costs of the ferries.Zaterdagavond is feestavond. We starten met een barbecue als avondmaaltijd.
Later op de avond wordt het feest gehouden in een voor de Ariel Club gereserveerde zaal bij het restaurant op de camping.
Drankjes zijn voor eigen rekening. Drankjes kunnen worden betaald met vooraf gekochte “muntjes”.

Saturday evening is party night. We start with a barbecue as supper.
Later in the evening the party will be held in a room reserved for the Ariel Club at the campsite restaurant.
Drinks are at own expense. Drinks can be paid for with tokens bought in advance.Op zondag bestaat de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het Waterliniemuseum te bezoeken. Een museumkaartje kost € 9,50 per persoon, voor de bezitters van een museumkaart is de toegang gratis.

On Sundays there is the possibility to visit the Waterlinie Museum on your own. A museum ticket costs € 9.50 per person; admission is free for holders of a museum card.


Activiteiten:
Activities   :

 • Zaterdag: Rondrit langs, en bezoek aan Forten van de Waterlinie, inclusief lunch en twee koffie pauzes.
 • Zaterdagavond: Barbecue en feestavond met tombola en met muziek
 • Zaterdagochtend: Bezoek aan het Waterliniemuseum in Fort Vechten
 •  
 • Saturday: Tour along, and visit to Forts of the Waterline, including lunch and two coffee breaks.
 • Saturday evening: Barbecue and festive evening with tombola and music.
 • Saturday morning: Visit to the Waterlinie museum in Fort Vechten

Voor deze activiteiten kan afzonderlijk per persoon worden ingeschreven.
These activities can be registered separately per person.
 
Maaltijden:
Meals       :

 • Vrijdagavond: Warme maaltijd
 • Zaterdagochtend: Ontbijt
 • Zaterdagmiddag: Lunch is inclusief bij de rondrit
 • Zaterdagavond: Barbecue
 • Zondagmorgen: Ontbijt
 •  
 • Friday evening: Hot meal
 • Saturday morning: Breakfast
 • Saturday afternoon: Lunch included in the tour
 • Saturday evening: Barbecue
 • Sunday morning: Breakfast


Nogmaals, Let Op: De chalets, safaritenten en appartementen kunnen alleen direct bij de camping worden geboekt. Dus niet via onze Ariel website! De camping houdt deze reservering voor Ariel clubleden open tot 15 juni!
 
Again, please note that the chalets, safari tents and flats can only be booked directly with the campsite. So not through our Ariel website! The campsite will keep this reservation open for Ariel club members until 15 June!


Kosten camping:
Camping costs  :
 

Activiteiten
Inschrijfgeld (Rally Fee) pp                     €   20,00 pp
Rondrit (zaterdag) incl. Lunch, Koffie   €   18,50 pp
Waterliniemuseum (zondag) pp            €      9,50 pp
Gratis met museumkaart

Maaltijden
Diner vrijdag                                             €   20,00 pp
Onbijt zaterdag                                         €   12,00 pp
Barbecue zaterdag                                   €   23,00 pp
Ontbijt zondag                                          €   12,00 pp

Taxi
Taxibus Rondrit                                          €   00,00


Accommodatie
Kamperplek 2 nachten                             €   32,00 pp
 

 

 

 

Nog even een reminder.
Niet vergeten mee te nemen naar de Rally:
Just a reminder.
Don't forget to bring it to the Rally            :

 

 • Prijzen voor de Tombola
 • Plankje voor onder de standaard
 • Benzine in de Ariel. Neem eventueel een jerrycan mee. Tijdens de ritten is geen gelegenheid om te tanken!
 • Museumkaart
 • Theedoek
 • Handdoek
 •  
 • Prizes for the raffle
 • Shelf for under the stand
 • Petrol in the Ariel. Bring a jerry can if necessary. During the rides there is no opportunity to refuel!
 • Museumcard
 • Tea towel
 • Towel

 
Door deel te nemen aan de Ariel Rally, vrijwaart u het bestuur van de Nederlandse Ariel Club, en het organisatieteam van de Rally, van aansprakelijkheid voor eventueel te lijden schade.

By participating in the Ariel Rally, you indemnify the board of the Dutch Ariel Club, and the organising team of the Rally, from liability for any damage suffered.


Meer informatie   :
More information:

Mail naar: rallycoordinator@arielclub.nl, of bel met een van de commissieleden:
Ardy Notenboom (06 1139 8009); Marcus Bruining (06 1352 0312); Hans Sontrop (06 1927 6926)
 
Het Rally Organisatieteam 2021