Ariel Rally Barchem 6-7-8 mei 2022 Inschrijven/sign-in

 


Ariel Rally Barchem, 6-7-8 mei 2022

 
 
Recreatiecentrum de Heksenlaak

Zwiepseweg 32
7244 NA Barchem

Telefoon: 0573-441 306

 

Inschrijven open op 15 februari, inschrijving kan tot uiterlijk 15 april 2022.

Je kunt inschrijven voor deelname aan de maaltijden, museumbezoek en een plek op het kampeerveld met tent, camper of caravan (eenheidsprijs €10,00 per nacht per persoon).

Voor het boeken van een trekkershut/chalet/stacaravan moet jezelf contact leggen met de camping, dat loopt niet via de club. Vermeld dat je voor de Ariel rally komt. Zoek zelf desgewenst andere leden om samen te huren.
In het boek 40 jaar Nederlandse Ariel Club is op pagina 16, 17, 71 en 72 te zien en te lezen dat we in 1991 op dezelfde camping het 25-jarig jubileum van de NAC hebben gevierd. Net als toen hebben we dezelfde mooie boerderijzaal – de Delle- tot onze beschikking en ook het kampeerterrein van toen ligt er nog. De camping mooi gelegen aan de voet van de Lochemse berg is nog steeds in bezit van dezelfde familie.

Het programma in het kort.
Op vrijdag, de aankomst dag, is er ’s middags een rit door de Achterhoek en Twente. ’s Avonds plateservice in de Delle.

Zaterdag na het ontbijt gaan we naar Ulft, hier aan de Oude IJssel ligt de bakermat van de Nederlandse ijzerindustrie met bekende namen als DRU, Pelgrim, Etna en Atag. We bezoeken de voormalige DRU-fabriek, nu een centrum voor onderwijs en cultuur. We krijgen hier een filmvoorstelling over de DRU-ijzergieterij in het verleden en gaan -opgesplitst in groepen- naar het innovatiecentrum om te leren over de ijzerwinning en -verwerking op deze plek. Meer informatie over de DRU in zijn huidige vorm vind je op  www.DRU-industriepark.nl.

De rit van en naar de DRU, gaat door de mooie Gelderse Achterhoek, het wordt een rit van ruim 100 km, maar dat is prima te doen want we hebben leuke pauze-stops onderweg. Tijdens de ritten wordt het follow up systeem gereden, maar je kunt ook individueel rijden. De GPX bestanden van de ritten komen in de loop van april op de website.

Weer terug op camping natuurlijk een biertje (of iets anders) en daarna buffet.
’s Avonds draaien we -en als het ff kan swingen we op- verzoeknummers, je kunt je voorkeur opgeven in het inschrijfformulier, natuurlijk ook weer als vanouds tombola.
                                               
Zondag als het ontbijt gezakt is, is er concours Phoenix, de mythische vogel die uit zijn as herrees.

Ariel Phoenix concours (drie prijzen).
Aan dit concours doen alleen Ariels mee die – toen je aan de restauratie begon- nauwelijks als motor herkenbaar waren, maar kijk nu eens de Ariel lijkt uit zijn as herrezen!
Waar gaat het dus om? Om een Ariel opgebouwd uit onderdelen van een Ariel ‘schroothoop’.
Of 
gekregen of gekocht als oud roest. Of uit onderdelen uit dozen en potjes aangevuld met onderdelen van markten, de sloop, geruild, zelf gemaakt enzovoort. De motor hoeft niet in concours staat te zijn, er zijn wellicht nog wat zaken die niet helemaal origineel zijn, maar alles moet wel werken. Want de motor moet rijklaar zijn en met kenteken. Let op, je mag alleen meedoen als je de herrijzenis zelf (grotendeels) hebt uitgevoerd. Het maakt niet uit hoe lang de restauratie geleden is.
 
Herken je jezelf hierin en vooral herken je je motor hierin, neem ‘m mee en maak kans op Ariel Phoenix trofee 2022. En neem vooral ook foto’s, fotoreportages mee, of plakboeken etc. of zelfs je partner die weet te vertellen dat het een wonder is dat jullie relatie dit overleefd heeft. Kortom overtuig de publieksjury, en bedenk: de motor kan de doorslag geven maar ook het verhaal erachter!


Rond de klok van twaalf uur reiken we prijzen uit en sluiten we de rally af, je zult zien daar maken we een leuke happening van. 
Komen dus!  Voor vragen janbloemena@upcmail.nl of bel 0615388152

Groet Jan Bloemena en Arie Kuiper


 

For our english motorcycle friends

Dutch Ariel Rally 2022

Applications open on February 15, registration is open until April 15, 2022.  .
 

The Dutch Ariel rally 2022 will take place on May 6, 7 and 8.

Click here for the Sign-in form

We will stay at camping ‘de Heksenlaak’ near Barchem in the east of the Netherlands.
Booking starts February 15th on. Book a place on the field with your tent, caravan or camper and also for your breakfasts, lunch and dinners.
Once booking you will notice you will have to contact the campsite yourself if you want to rent a cabin or chalet, go to www.heksenlaak.nl
The owners are very nice people and will be glad to provide you with any information you need e.g. if you want to arrive earlier and leave later.
 
For our meals and drinks at the bar we use the former stable of an old farm house, this nice area is available only for us during the whole weekend. Maybe you joined us in 1991 when we celebrate our 25th anniversary in this place.
 
Program.
Friday afternoon we drive our iron horses through the woods and meadowland in the area.
Saturday we will drive to Ulft, a small town with roots of the cast iron industry in Holland. We will lunch in the former DRU factory, watch a movie and attend a class about the iron processing here in the past.  See www.DRU-industriepark.nl. for more information about this location.

The trip to Ulft and back is over 100 km, there will be nice stops on the road for a drink. 
For the tours this weekend we will use the follow up system, however you can drive them on your own, GPX files will be available on this website in April. 
No live music Saturday night but you can add your favorites to the Spotify playlist when you book, so dancing is guaranteed.

Sunday when breakfast has subsided, there is concours Phoenix, the mythical bird that rose from its ashes.
 
Ariel Phoenix concours (three prizes).
In this competition only Ariels participate that - when you started the restoration - were hardly recognizable as an engine, but now look at the Ariel seems to have risen from its ashes!
So what is it all about? An Ariel built from parts from an Ariel junkyard.
Or gotten or bought as old rust. Or parts from boxes and jars completed with parts from markets, the scrapyard, exchanged, self made etcetera. The bike does not have to be in concourse condition, there may be some things that are not quite original, but everything must work. Because the bike must be roadworthy and with license plate. Please note that you may only participate if you have (largely) carried out the resurrection yourself. It does not matter how long ago the restoration took place.
 
Do you recognize yourself in this and especially recognize your motorcycle in this, bring it along and make a chance to win Ariel Phoenix trophy 2022. And especially bring pictures, photo reports, scrapbooks etc. or even your partner who knows how to tell that it is a miracle that your relationship survived. In short, convince the public jury, and remember: the engine can be the deciding factor, but so can the story behind it!
 
Questions?
Please be in touch: janbloemena@upcmail.nl or phone 0031(0)615388152

Regards Jan Bloemena en Arie Kuiper
 

 
 
 
 

Ariel Rally Barchem 6-7-8 mei 2022 Inschrijven/sign-in

 


Ariel Rally Barchem, 6-7-8 mei 2022

 
 
Recreatiecentrum de Heksenlaak

Zwiepseweg 32
7244 NA Barchem

Telefoon: 0573-441 306

 

Inschrijven open op 15 februari, inschrijving kan tot uiterlijk 15 april 2022.

Je kunt inschrijven voor deelname aan de maaltijden, museumbezoek en een plek op het kampeerveld met tent, camper of caravan (eenheidsprijs €10,00 per nacht per persoon).

Voor het boeken van een trekkershut/chalet/stacaravan moet jezelf contact leggen met de camping, dat loopt niet via de club. Vermeld dat je voor de Ariel rally komt. Zoek zelf desgewenst andere leden om samen te huren.
In het boek 40 jaar Nederlandse Ariel Club is op pagina 16, 17, 71 en 72 te zien en te lezen dat we in 1991 op dezelfde camping het 25-jarig jubileum van de NAC hebben gevierd. Net als toen hebben we dezelfde mooie boerderijzaal – de Delle- tot onze beschikking en ook het kampeerterrein van toen ligt er nog. De camping mooi gelegen aan de voet van de Lochemse berg is nog steeds in bezit van dezelfde familie.

Het programma in het kort.
Op vrijdag, de aankomst dag, is er ’s middags een rit door de Achterhoek en Twente. ’s Avonds plateservice in de Delle.

Zaterdag na het ontbijt gaan we naar Ulft, hier aan de Oude IJssel ligt de bakermat van de Nederlandse ijzerindustrie met bekende namen als DRU, Pelgrim, Etna en Atag. We bezoeken de voormalige DRU-fabriek, nu een centrum voor onderwijs en cultuur. We krijgen hier een filmvoorstelling over de DRU-ijzergieterij in het verleden en gaan -opgesplitst in groepen- naar het innovatiecentrum om te leren over de ijzerwinning en -verwerking op deze plek. Meer informatie over de DRU in zijn huidige vorm vind je op  www.DRU-industriepark.nl.

De rit van en naar de DRU, gaat door de mooie Gelderse Achterhoek, het wordt een rit van ruim 100 km, maar dat is prima te doen want we hebben leuke pauze-stops onderweg. Tijdens de ritten wordt het follow up systeem gereden, maar je kunt ook individueel rijden. De GPX bestanden van de ritten komen in de loop van april op de website.

Weer terug op camping natuurlijk een biertje (of iets anders) en daarna buffet.
’s Avonds draaien we -en als het ff kan swingen we op- verzoeknummers, je kunt je voorkeur opgeven in het inschrijfformulier, natuurlijk ook weer als vanouds tombola.
                                               
Zondag als het ontbijt gezakt is, is er concours Phoenix, de mythische vogel die uit zijn as herrees.

Ariel Phoenix concours (drie prijzen).
Aan dit concours doen alleen Ariels mee die – toen je aan de restauratie begon- nauwelijks als motor herkenbaar waren, maar kijk nu eens de Ariel lijkt uit zijn as herrezen!
Waar gaat het dus om? Om een Ariel opgebouwd uit onderdelen van een Ariel ‘schroothoop’.
Of 
gekregen of gekocht als oud roest. Of uit onderdelen uit dozen en potjes aangevuld met onderdelen van markten, de sloop, geruild, zelf gemaakt enzovoort. De motor hoeft niet in concours staat te zijn, er zijn wellicht nog wat zaken die niet helemaal origineel zijn, maar alles moet wel werken. Want de motor moet rijklaar zijn en met kenteken. Let op, je mag alleen meedoen als je de herrijzenis zelf (grotendeels) hebt uitgevoerd. Het maakt niet uit hoe lang de restauratie geleden is.
 
Herken je jezelf hierin en vooral herken je je motor hierin, neem ‘m mee en maak kans op Ariel Phoenix trofee 2022. En neem vooral ook foto’s, fotoreportages mee, of plakboeken etc. of zelfs je partner die weet te vertellen dat het een wonder is dat jullie relatie dit overleefd heeft. Kortom overtuig de publieksjury, en bedenk: de motor kan de doorslag geven maar ook het verhaal erachter!


Rond de klok van twaalf uur reiken we prijzen uit en sluiten we de rally af, je zult zien daar maken we een leuke happening van. 
Komen dus!  Voor vragen janbloemena@upcmail.nl of bel 0615388152

Groet Jan Bloemena en Arie Kuiper


 

For our english motorcycle friends

Dutch Ariel Rally 2022

Applications open on February 15, registration is open until April 15, 2022.  .
 

The Dutch Ariel rally 2022 will take place on May 6, 7 and 8.

Click here for the Sign-in form

We will stay at camping ‘de Heksenlaak’ near Barchem in the east of the Netherlands.
Booking starts February 15th on. Book a place on the field with your tent, caravan or camper and also for your breakfasts, lunch and dinners.
Once booking you will notice you will have to contact the campsite yourself if you want to rent a cabin or chalet, go to www.heksenlaak.nl
The owners are very nice people and will be glad to provide you with any information you need e.g. if you want to arrive earlier and leave later.
 
For our meals and drinks at the bar we use the former stable of an old farm house, this nice area is available only for us during the whole weekend. Maybe you joined us in 1991 when we celebrate our 25th anniversary in this place.
 
Program.
Friday afternoon we drive our iron horses through the woods and meadowland in the area.
Saturday we will drive to Ulft, a small town with roots of the cast iron industry in Holland. We will lunch in the former DRU factory, watch a movie and attend a class about the iron processing here in the past.  See www.DRU-industriepark.nl. for more information about this location.

The trip to Ulft and back is over 100 km, there will be nice stops on the road for a drink. 
For the tours this weekend we will use the follow up system, however you can drive them on your own, GPX files will be available on this website in April. 
No live music Saturday night but you can add your favorites to the Spotify playlist when you book, so dancing is guaranteed.

Sunday when breakfast has subsided, there is concours Phoenix, the mythical bird that rose from its ashes.
 
Ariel Phoenix concours (three prizes).
In this competition only Ariels participate that - when you started the restoration - were hardly recognizable as an engine, but now look at the Ariel seems to have risen from its ashes!
So what is it all about? An Ariel built from parts from an Ariel junkyard.
Or gotten or bought as old rust. Or parts from boxes and jars completed with parts from markets, the scrapyard, exchanged, self made etcetera. The bike does not have to be in concourse condition, there may be some things that are not quite original, but everything must work. Because the bike must be roadworthy and with license plate. Please note that you may only participate if you have (largely) carried out the resurrection yourself. It does not matter how long ago the restoration took place.
 
Do you recognize yourself in this and especially recognize your motorcycle in this, bring it along and make a chance to win Ariel Phoenix trophy 2022. And especially bring pictures, photo reports, scrapbooks etc. or even your partner who knows how to tell that it is a miracle that your relationship survived. In short, convince the public jury, and remember: the engine can be the deciding factor, but so can the story behind it!
 
Questions?
Please be in touch: janbloemena@upcmail.nl or phone 0031(0)615388152

Regards Jan Bloemena en Arie Kuiper