Algemene Leden Vergadering Arielclub

Datum

27 januari 2024

Locatie

Stichting Dorpshuis
Graaf Florisstraat 4a
Everdingen

4a, Graaf Florisstraat, Everdingen, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland, 4121 EL, Nederland

Website

dorpshuis-everdingen.nl

U bent van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Vanaf 11.00 uur is er de bekende onderdelenmarkt. De vergadering begint om 13.00 uur.