Toercompetitie

De ‘Toercompetitie’ is in het leven geroepen om de clubleden te stimuleren om met hun Ariel motoren daadwerkelijk heerlijk op de openbare weg te gaan rijden, in plaats van deze juweeltjes alleen maar mooi te laten wezen ‘in een schuur’. Voor motorrijden zijn ze immers gemaakt en deze prachtige motoren mogen gezien worden!

De Toercompetitie van ieder jaar wordt gewonnen door dat clublid, dat de meeste kilometers rijdt met zijn of haar klassieke Ariel motor. De drie clubleden die zijn geëindigd met de meeste kilometers krijgen een prijs; deze prijs is meestal een kunstzinnige creatie gemaakt door een van de clubleden. Ook is er een wisseltrofee, waar de naam van de winnaar van dat jaar op komt te staan: op deze wijze vereeuwigd voor het nageslacht! De wisseltrofee mag dan het gehele jaar bij diegene die eerste is geworden op zijn of haar schoorsteen staan.

Wisseltrofee Toercompetitie

Toercompetitie prijzen 2023

 Looptijd

De Toercompetitie loopt jaarlijks van 1 januari t/m 31 december. De prijsuitreiking van de trofee gebeurt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze kilometers tellen mee

De kilometers naar alle evenementen van de Nederlandse Arielclub en alle rally’s, weekeinden en ritten van andere Engelse merkenclubs tellen mee. Let op: dus niet de maandelijkse bijeenkomsten van die clubs. Verder alle algemene rally’s van nationaal en internationaal belang, veteranenritten en besloten treffens. Deze laatste moeten wel enigzins bekendheid hebben. Dit ter beoordeling van de toercommissaris. Jaarlijks telt ook maximaal 1 vakantiereis mee voor het werkelijk gereden aantal kilometers.

Spelregels

Voor de puntenberekening van de gereden kilometers kom je alleen maar in aanmerking, als je de toercommissaris op de hoogte stelt van je rit naar een evenement. Dit kan door middel van een e-mail, telefoontje of Whatsapp-bericht naar de toercommissaris, met naam, lidnummer, datum van rit en ritgegevens.

Puntenberekening

1 punt voor elke 10 kilometer of een gedeelte daarvan. De afstand van de heen- en terugrit wordt met een routeplanner gemeten tussen de woonplaats en de plaats van het evenement. Afstanden die per veerpont en dergelijke worden afgelegd, komen niet voor punten in aanmerking. Bij een rondrit op een rally telt ook het werkelijk aantal kilometers dat bij de rondrit gereden is. Dit moet je zelf opgeven op de toerkaart.

Extra punten verdienen

De toercommissaris kan extra punten toekennen. Voor deelname aan de jaarlijkse clubrally is dat bijvoorbeeld 20 punten extra. Voor het ‘Eenhoorn-treffen’ en de ‘Annual Rally’ bij een van onze Ariel zusterclubs in het buitenland  is dat ieder 10 punten extra. Voor alle door de Nederlandse Ariel club georganiseerde bijeenkomsten worden 5 punten extra gegeven. Deze punten krijgt dus iedere Ariel bestuurder, ongeacht de afstand. Verder is er een ouderdomsbonus voor de volgende bouwjaren: Ariel motoren met een bouwjaar tot 1945 krijgen een bonus van 10%. Bouwjaren tussen 1945 en 1954, en voorzien van een stijf frame, krijgen een bonus van 5%.

Rekenvoorbeelden

  • Je rijdt per Ariel VH 1956 naar de maandelijkse bijeenkomst. Je verdient dan de punten voor de afstand heen en terug plus 5 extra punten voor het bouwjaar van je Ariel motor.
  • Je brengt je Ariel Slooper 1931 per trailer naar de clubrally en rijdt daar met de Ariel in de rondrit 50 Km. In dat geval krijg je 5 punten plus 10% bonus, dus samen 5,5 punten en bovendien 20 punten voor uw deelname aan de rally. Je komt voor die laatste 20 punten echter alleen in aanmerking als uw Ariel rijklaar is en op de openbare weg mag rijden.
  • Je rijdt met uw auto en zonder Ariel naar de maandelijkse bijeenkomst en verdient dan geen enkele punt. Dus ook geen extra punt voor aanwezigheid.

Kilometers doorgeven
Gereden kilometers doorgeven en aangeven waar men heen is geweest, kan via toercommissaris@arielclub.nl / (06) 39553764. Uiteraard ook het adres voor vragen en/of tips betreffende de Toercompetitie.

Uitgesloten van deelname

Niet-clubleden van de Nederlandse Ariel Club en bestuurders van andere dan Ariel motoren.

Bekijk het actuele overzicht van de Toercompetitie 2023 online

Paul Montanus, Toercommissaris